Влияние мелиорантов на подвижность кадмия в почвах

Авторы

  • Лариса Валентиновна Пилип Вятский государственный агротехнологический университет
  • Надежда Викторовна Сырчина Вятский государственный университет

DOI:

https://doi.org/10.24852/2411-7374.2023.4.60.66

Ключевые слова:

навозные стоки; почвы; дерново-подзолистые почвыагро; кадмий, фосфориты Верхнекамские бедные; известняковая мука; почвенные мелиоранты

Аннотация

В работе представлены результаты исследований содержания валовых и подвижных форм кадмия в дерново-подзолистых почвах, удобряемых высокими нормами жидкой фракции навозных стоков, и в почве контрольных участков. Содержание валового Cd в почве контрольных участков составляло 0.01–0.04 мг/кг, а в обрабатываемых почвах 0.09–0.10 мг/кг, что свидетельствует о его накоплении в корнеобитаемом слое. Для сельскохозяйственных почв характерно и более высокое содержание подвижного Cd. В лабораторном эксперименте изучено влияние известняковой муки и фосфоритов Верхнекамских бедных на подвижность Cd в разных по кислотности и содержанию органического вещества почвах. Установлено, что оба мелиоранта не оказывают существенного влияния на накопление подвижных форм кадмия, однако в образцах почвы с добавкой известняковой муки отмечалась тенденция к переходу Сd в подвижную форму. Через 8 недель после внесения добавок содержание подвижного Cd в образцах почвы с добавкой фосфоритов была ниже, чем в почве с добавкой известняковой муки. Полученные результаты показывают, что выбор мелиорантов для реабилитации загрязненных Cd почв имеет принципиальное значение.

Библиографические ссылки

Askarova D.A., Glebov V.V. Soderzhanie i formy nakhozhdeniya tyazhelykh metallov v pochvennom sloe [Contents and forms of presence of heavy metals in the soil layer] // Fundamentalnye i prikladnye osnovy sokhraneniya plodorodiya pochvy i polucheniya ekologicheski bezopasnoy produktsii rastenievodstva [Fundamental and applied principles of preserving soil fertility and obtaining environmentally friendly crop products] / Materialy dokladov. Ulyanovsk, 2017. Р. 64–70.

Voloshin E.I., Glazev S.Yu. Kadmiy v pochvakh Sredney Sibiri [Cadmium in soils of the Middle Siberia] // Agrokhimiya [Agrochemistry]. 2003. No 5. Р. 81–89.

Zanin Yu.N., Zamirailova A.G., Pisareva G.M. Kadmiy, vanadiy, tsink fosforitov v katageneze [Behavior of cadmium, vanadium, and zinc in phosphorites during catagenesis] // Doklady Akademii nauk [Кузщкеы of Earth Sciences]. 2000. Vol. 374. Р. 1136–1138.

Korchagin V.I., Romanyuk V.N. Glaukonity i plodorodie Voronezhskikh chernozemov [Glauconites and the fertility of Voronezh chernozems] // Plodorodie [Fertility]. 2011. No 4. Р. 42–43.

Lukin S.V., Selyukova S.V. Agroekologicheskaya otsenka vliyaniya organicheskikh udobreniy na mikroelementnyy sostav pochv [Agroecological assessment of the influence of organic fertilizers on the microelement composition of soil] // Dostizheniya nauki i tekhniki APK [Achievements of science and technology in agro-industrial complex]. 2016. No 12. P. 61–65.

Pilip L.V., Ashikhmina T.Ya. Otkhody svinovodcheskikh kompleksov - problemy, puti resheniya [Waste from pig complexes – problems, solutions] // Biodiagnostika sostoyaniya prirodnykh i prirodno-tekhnogennykh sistem [Biodiagnostics of the state of natural and natural-technogenic systems] / Materialy dokladov. Kirov: Vyatskiy gosudarstvennyy universitet, 2017. Р. 180–183.

Pilip L.V., Syrchina N.V., Ashikhmina T.Ya. Promyshlennye svinokompleksy kak istochniki zagryazneniya okruzhayushchey sredy tyazhelymi metallami [Industrial pig farms as sources of environmental pollution with heavy metals] // Izvestiya Komi nauchnogo tsentra UrO RAN [Proceedings of the Komi science center of the Ural division of the Russian Academy of Sciences]. 2021. No 5. Р. 88–91.

Pilip L.V., Syrchina N.V., Kuznetsov D.A. Zhivotnovodcheskie kompleksy kak istochniki zagryazneniya okruzhayushchey sredy tyazhelymi metallami (Cu, Zn) [Livestock complexes as sources of environmental pollution with heavy metals (Cu, Zn)] // Printsipy ekologii [Principles of the ecology]. 2023. No 1. Р. 82–89. https://doi.org/: 10.15393/j1.art.2023.13182.

Priemy povysheniya plodorodiya pochv (izvestkovanie, fosforitovanie, gipsovanie): nauchno-metodicheskie rekomendatsii [Techniques for increasing soil fertility (liming, phosphorite treatment, gypsum): scientific method. rec.]. Moscow, 2021. 116 p. URL: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/6e3/6e3fbbba6b7803c866ccd83903f3763a.pdf.

Putilina V.S., Galitskaya I.V., Yuganova T.I. Adsorbtsiya tyazhelykh metallov pochvami i gornymi porodami. Kharakteristiki sorbenta, usloviya, parametry i mekhanizmy adsorbtsii. Literatury [Adsorption of heavy metals by soils and rocks sorbent characteristics, conditions, parameters and adsorption mechanisms] // Ekologiya. Seriya analiticheskikh obzorov mirovoy Ecology [Ecology. A series of analytical reviews of world literature]. 2009. Vol. 90. Р. 1–155.

Silkov S.I. Analiz vliyaniya stepeni zagryazneniya pochvy tsinkom i kadmiem na kachestvo zerna yarovoy pshenitsy [Analysis of the influence of the degree of soil contamination with zinc and cadmium on the quality of spring wheat grain] // Achievements of science - agro-industrial production / Materialy dokladov. Chelyabinsk, 2011. Р. 92–97.

Syrchina N.V., Ashikhmina T.Ya., Bogatyreva N.N., Kantor G.Ya. Glaukonity Vyatsko-Kamskogo fosforitonosnogo basseyna [Glauconites of the Vyatka-Kama phosphorite-bearing basin] // Teoreticheskaya i prikladnaya ekologiya [Theoretical and applied ecology]. 2020. No 2. Р. 117–122. https://doi.org/: 10.25750/1995-4301-2020-2-117-122.

Syrchina N.V., Pilip L.V. Ashikhmina T.Ya. Khimicheskaya degradatsiya zemel pod vozdeystviem otkhodov zhivotnovodstva [Chemical land degradation under the influence of animal husbandry waste] // Teoreticheskaya i prikladnaya ekologiya [Theoretical and applied ecology]. 2022. No 3. Р. 219–225. https://doi.org/: 10.25750/1995-4301-2022-3-219-225.

Tovstik E.V., Berezin G.I., Kazakova A.A. Issledovanie soderzhaniya tyazhelykh metallov v agropochvakh Nechernozemnoy zony Rossii [Investigation of the content of heavy metals in agricultural soils of the Non-Chernozem zone of Russia] // Sovremennye nauchnye issledovaniya i razrabotki [Modern scientific research and development]. 2018. Vol. 1, No 5. P. 629–633.

Khuziakhmetov R.Kh., Syrchina N.V., Ashikhmina T.Ya., Ivanova N.N. // Kompleksnaya pererabotka prirodnykh fosforitov s ispolzovaniem shchelochnykh otkhodov neftekhimicheskogo sinteza i gazovoy sery [Complex processing of natural phosphorites using alkaline wastes of petrochemical synthesis and gas sulfur] // Teoreticheskaya i prikladnaya ekologiya [Theoretical and applied ecology]. 2022. No 1. Р. 174–180. https://doi.org/: 10.25750/1995-4301-2022-1-102-108.

Shumakova G.E. K probleme prinyatiya upravlencheskikh resheniy po otsenke ekologichnosti agroproduktsii [The problem of taking managerial decisions about the assessment of eco-friendliness of agricultural products] // Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. Uchenye zapiski [State and municipal administration. Scientific notes of skags]. 2011. No 1. Р. 177–185

Bolan N., Kunhikrishnan A., Thangarajan R., Kumpiene J., Park J., Makino T., Kirkham М. В., Scheckel K. Remediation of heavy metal (loid) s contaminated soils–to mobilize or to immobilize? // Journal of hazardous materials. 2014. Vol. 266. P. 141–166. URL: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.12.018.

Bruland K.W. Complexation of cadmium by natural organic ligands in the central North Pacific // Limnology and Oceanography. 1992. Vol. 37, No 5. Р. 1008–1017. https://doi.org/10.4319/lo.1992.37.5.1008

Cadmium: environmental aspects. World Health Organization. Environmental health criteria, Geneva (1992). // URL: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/39366/9241571357-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed: 20.10.2023).

Naidu R., Harter R.D. Effect of different organic ligands on cadmium sorption by and extractability from soils // Soil Science Society of America Journal. 1998. V. 62. No 3. Р. 644–650.

Wu L., Tan C., Liu L., Zhu P., Peng C., Luo Y., Christie P. Cadmium bioavailability in surface soils receiving long-term applications of inorganic fertilizers and pig manure // Geoderma. 2012. Vol. 173. P. 224–230.

Загрузки

Опубликован

2023-12-25

Как цитировать

Пилип , Л. В., & Сырчина , Н. В. (2023). Влияние мелиорантов на подвижность кадмия в почвах. Российский журнал прикладной экологии, (4), 60–66. https://doi.org/10.24852/2411-7374.2023.4.60.66

Выпуск

Раздел

Экология почв

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)