Физиолого-биохимические особенности Populus balsamifera l. в условиях антропогенного стресса

Авторы

  • Петр Анатольевич Кузьмин Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН

DOI:

https://doi.org/10.24852/2411-7374.2023.4.30.38

Ключевые слова:

Populus balsamifera L.; антропогенный стресс; фотосинтетические пигменты; антиоксиданты; экспозиция кроны

Аннотация

В статье приведены данные по особенностям содержания фотосинтетических пигментов и биохимических параметров листьев кроны тополя бальзамического в условиях антропогенного стресса. Выявлены особенности в динамике содержания фотосинтетических пигментов в листьях южной и северной экспозиции. Максимальное количество хлорофилла а выявлено в контроле, в условиях антропогенной нагрузки его количество снижается, при этом в южной экспозиции кроны дерева его содержание меньше, чем в листьях северной экспозиции. Содержание хлорофилла b у растений, испытывающих антропогенную нагрузку, возрастало в июне и августе, а каротиноидов в июне, июле и августе. Максимальное количество каротиноидов наблюдалось в листьях южной экспозиции в магистральных посадках. Установлена более высокая активность аскорбинатоксидазы в листьях тополя бальзамического, произрастающего в насаждениях санитарно-защитной зоны и магистральных посадках, чем у контрольных. Достоверное возрастание активности фермента отмечалось с июня по август, независимо от экспозиции расположения листьев в кроне деревьев. В листьях тополя, произрастающего в условиях антропогенной среды, выявлено относительное накопление аскорбиновой кислоты, причем наибольшее ее количество накапливалось в листьях северной экспозиции кроны. Максимальные значения активности полифенолоксидазы наблюдали в листьях южной экспозиции кроны у тополя бальзамического, произрастающего в магистральных посадках, в июне, июле и августе. Динамика активности полифенолоксидазы и танинов в листьях северной и южной экспозиции кроны характеризовалась ростом с июня по август у растений во всех исследуемых зонах.

Библиографические ссылки

Arsent'yeva A. Rost topolya bal'zamicheskogo v usloviyakh avtotransportnogo zagryazneniya (na primere g. Krasnoyarska) [Growth of balsamic poplar under conditions of road pollution (on the example of Krasnoyarsk)] // Ural'skiy nauchnyy vestnik [Ural scientific bulletin]. 2016. No 4 (2). P. 37‒45.

Besschetnov P.V. Morfometricheskiye kharakteristiki list'yev topoley v usloviyakh gorodskikh posadok Nizhnego Novgoroda [Morphometric characteristics of poplar leaves in the conditions of urban plantings in Nizhny Novgorod] // Vestnik Nizhegorodskoy gosudarstvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademii [Bulletin of the Nizhny Novgorod state agricultural academy]. 2018. No 4(20). P. 17‒27.

Bukharina I.L., Pashkova A.S. Osobennosti dinamiki fotosinteticheskikh pigmentov u khvoynykh rasteniy v nasazhdeniyakh goroda [Features of the dynamics of photosynthetic pigments in coniferous plants in city plantings] // Vestnik Izhevskoy gosudarstvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademii [Bulletin of the Izhevsk state agricultural academy]. 2015. No 1. P. 27‒33.

Vedernikov K.Ye. Izmeneniye khimicheskogo sostava drevesiny Pecea obovata Ledeb. pod vozdeystviyem Ips typographus L. [Changes in the chemical composition of Pecea obovata Ledeb wood. under the influence of Ips typographus L.] // Khimiya rastitel'nogo syr'ya [Chemistry of plant materials]. 2021. No 4. P. 251–258. https://doi.org/10.14258/jcprm.2021048466.

Giniyatullin R.KH., Kulagin A.Yu. Sostoyaniye i vodnyy defitsit list'yev topolya bal'zamicheskogo v usloviyakh polimetallicheskogo zagryazneniya Sterlitamakskogo promyshlennogo tsentra [Status and water deficiency of balsam poplar leaves under conditions of polymetallic pollution of the Sterlitamak industrial center] // Izvestiya Ufimskogo nauchnogo tsentra RAN [News of the Ufa Scientific Center of the Russian Academy of Sciences]. 2021. No 3. P. 5‒10. doi: 10.31040/2222-8349-2021-0-3-5-10.

Giniyatullin R.Kh., Ivanov R.S., Tagirova O.V., Kulagin A.YU. Soderzhaniye fotosinteticheskikh pigmentov v list'yakh «zdorovykh» i «oslablennykh» derev'yev topolya bal'zamicheskogo (Populus balsamifera L.), proizrastayushchikh v usloviyakh promyshlennogo zagryazneniya (Respublika Bashkortostan, Sterlitamakskiy promyshlennyy tsentr) [The content of photosynthetic pigments in the leaves of «healthy» and «weakened» balsam poplar trees (Populus balsamifera L.) growing in conditions of industrial pollution (Republic of Bashkortostan, Sterlitamak industrial center)] // Samarskiy nauchnyy vestnik [Samara Scientific Bulletin]. 2022. No 11 (1). P. 43‒48. doi: 10.55355/snv2022111104.

Gosudarstvennyy doklad «O sostoyanii prirodnykh resursov i ob okhrane okruzhayushchey sredy Respubliki Tatarstan v 2020 godu». [On the state of natural resources and environmental protection of the Republic of Tatarstan in 2020]. Kazan, 2021. 412 p.

Yermakov A.I., Arasimovich V.V., Yarosh N.P. et al. Metody biokhimicheskogo issledovaniya rasteniy [Methods of biochemical research of plants]. Leningrad: Agropromizdat, 1987. 429 p.

Klad'ko Yu. V. Radial'nyy rost drevesnykh vidov v usloviyakh vysokoy antropogennoy nagruzki G. Krasnoyarska [Radial growth of tree species under conditions of high anthropogenic load in Krasnoyarsk] // Sibirskiy lesnoy zhurnal [Siberian forest journal]. 2018. No 4. P. 49‒57. doi: 10.15372/SJFS20180406.

Koltunov Ye.V. Vliyaniye stvolovoy gnili na fenol'nyye soyedineniya v list'yakh topolya bal'zamicheskogo (Populus balsamifera L.) v usloviyakh urbanizatsii [Effect of stem rot on phenolic compounds in the leaves of balsam poplar (Populus balsamifera L.) under urbanization] // Khimiya rastitel'nogo syr'ya [Chemistry of plant materials]. 2021. No 2. P. 155‒161. https://doi.org/10.14258/jcprm.2021028246.

Korotchenko I.S., Lebedev N.A., Pervyshina G.G., Kondratyuk T.A., Medvedeva T.A. Vliyaniye vybrosov teplovykh elektrostantsiy Krasnoyarskogo kraya na stabil'nost' razvitiya topolya bal'zamicheskogo [The impact of emissions from thermal power plants of the Krasnoyarsk Territory on the stability of the development of balsam poplar] // Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya [Advances of modern natural science]. 2020. No 10. P. 85‒90. doi: 10.17513/use.37495.

Kurkin V.A., Kupriyanova Ye.A. Sravnitel'noye issledovaniye flavonoidnogo sostava list'yev farmakopeynykh vidov roda Populus. [Comparative study of the flavonoid composition of leaves of pharmacopoeial species of the genus Populus] // Khimiya rastitel'nogo syr'ya [Chemistry of plant materials]. 2020. No 1. P. 117‒124. https://doi.org/10.14258/jcprm.2020015818.

Treshchevskaya E.I., Golyadkina I.V., Treshchevskaya S.V., Knyazev V.I., Kushnir E.A. Perspektivy lesnoy rekul'tivatsii tekhnogennykh landshaftov s pomoshch'yu kul'tur topolya bal'zamicheskogo (Populus balsamifera L.) [Prospects for forest reclamation of technogenic landscapes using balsam poplar (Populus balsamifera L.) crops] // Lesotekhnicheskiy zhurnal [Forestry journal]. 2020. Vol. 10, No 2. P. 81‒92. doi: 10.34220/issn.2222-7962/2020.2/8.

Fuksman I.L., Novitskaya L.L., Isidorov V.A., Roshchin V.I. Fenol'nyye soyedineniya khvoynykh derev'yev v usloviyakh stressa [Phenolic compounds of coniferous trees under stress conditions] // Lesovedeniye [Forestry]. 2005. No 3. P. 4–10.

Chupakhina G.N., Maslennikova P.V., Skrypnik L.N., Besserezhnova M.I. Reaktsiya pigmentnoy i antioksidantnoy sistemy rasteniy na zagryazneniye okruzhayushchey sredy g. Kaliningrada vybrosami avtotransporta [The reaction of the pigment and antioxidant system of plants to environmental pollution in Kaliningrad by vehicle emissions] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Biologiya. 2012. No 2. P. 171‒185.

Shubina A.G., Sinyutina S.Ye., Popova (Biryukova) Ye.D. Aktivnost' polifenoloksidazy v khvoye yeli goluboy (Picea pungens) i kartofele (Solanum tuberosum) kak fiotindikatsionnyy marker sostoyaniya okruzhayushchey sredy [Polyphenol oxidase activity in the needles of blue spruce (Picea pungens) and potatoes (Solanum tuberosum) as a phyotindicative marker of environmental conditions] // Vestnik TGU. 2017. Vol. 17, iss. 1. P. 347 – 348.

Garcia D.E., Glasser W.G., Pizzi A., Paczkowski S.P., Laborie M.P. Modification of condensed tannins: from polyphenol chemistry to materials engineering // New journal of chemistry. 2016. No 1. P. 234–242. doi: 10.1039/C5NJ02131F.

Maiti R., Rodriguez H.G., Sarkar N.C., Kumari A. Biodiversity in leaf chemistry (pigments, epicuticular wax and leaf nutrients) in woody plant species in North‒eastern Mexico, a Synthesis // Forest Research. 2016. No 5. P. 170–176. doi: 10.4172/2168‒9776.1000170.

Hyder P.W., Fredrickson E.L., Estell R.E., Tellez M., Gibbens R.P. Distribution and concentration of total phenolics, condensed tannins, and nordihydroguaiaretic acid (NDGA) in creosotebush (Larreatri dentata) // Biochemical Systematics and Ecology. 2020. No 30. P. 905‒912. doi:10.1016/S0305‒1978(02)00050‒9.

Kernaghan G., Griffin A., Gailey J., Hussain A. Tannin tolerance and resistance in dark septate endophytes // Rhizosphere. 2022. No 23. 100574. doi: 10.1016/j.rhisph.2022.100574.

Nikerova K.M., Galibina N.A., Moshchenskaya Y.L., Tarelkina T.V., Borodina M.N., Sofronova I.N., Semenova L.I., Ivanova D.S., Novitskaya L.L. Upregulation of antioxidant enzymes is a biochemical indicator of abnormal xylogenesis in Karelian birch // Trees. Structure and function. 2022. No 36 (2). P. 517‒529. doi: 10.1007/s00468‒021‒02225‒5.

He F., Shi Y.-J., Zhao Q., Zhao K.-J., Cui X.-L., Chen L.-H., Yang H.-B., Zhang F., Mi J.-X., Huang J.-L., Wan X.-Q. Genome-wide investigation and expression profiling of polyphenol oxidase (PPO) family genes uncover likely functions in organ development and stress responses in Populus trichocarpa // BMC Genomics. 2021. No 22. 731. doi: 10.1186/s12864‒021‒08028‒9.

Cao Y., Ma C., Chen H., Chen G., White J. C., Xing B. Copper stress in flooded soil: Impact on enzyme activities, microbial community composition and diversity in the rhizosphere of Salix integra // Science of the total environment. 2020. 704. 135350. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.135350

Cisse E.-H.M., Zhang L.-J., Pu Y.-J., Miao L.-F., Li D.-D., Zhang J., Yang F. Exogenous Ca2+ Associated with melatonin alleviates drought‒induced damage in the woody tree Dalbergia odorifera // Journal of plant growth regulation. 2022. No 41 (6). P. 2359‒2374. doi: 10.1007/s00344‒021‒10449‒5.

Huang R., Li C., Guo M., Xu H., Zhang S., Wang M., Ge Y. Caffeic acid regulated respiration, ethylene and reactive oxygen species metabolism to suppress senescence of Malus domestica // Postharvest biology and technology. 2022. No 194. 112074. doi: 10.1016/j.postharvbio.2022.112074.

Li C., Li J., Du X., Zhang J., Zou Y., Liu Y., Li Y., Lin H., Li H., Liu D., Lu H. Chloroplast thylakoidal ascorbate peroxidase, PtotAPX, has enhanced resistance to oxidative stress in Populus tomentosa // International journal of molecular sciences. 2022. No 23 (6). 3340. doi:10.3390 /ijms23063340.

Skrypnik L., Maslennikov P., Feduraev P., Pungin A., Belov N. Changes in antioxidative compounds and enzymes in small‒leaved linden (Tilia cordata mill.) in response to mistletoe

Загрузки

Опубликован

2023-12-25

Как цитировать

Кузьмин , П. А. (2023). Физиолого-биохимические особенности Populus balsamifera l. в условиях антропогенного стресса. Российский журнал прикладной экологии, (4), 30–38. https://doi.org/10.24852/2411-7374.2023.4.30.38

Выпуск

Раздел

Экология природных систем