ЗАПАСЫ УГЛЕРОДА В ПОЧВАХ САРАЛИНСКОГО УЧАСТКА ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Авторы

  • Валентина Ивановна Кулагина Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
  • Асель Биляловна Александрова Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
  • Станислав Сергеевич Рязанов Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
  • Рифгат Роальдович Шагидуллин Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
  • Карина Андреевна Гордеева Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
  • Эльмира Ханисовна Рупова Институт проблем экологии и недропользования АН РТ; Казанский государственный медицинский университет

DOI:

https://doi.org/10.24852/2411-7374.2024.1.50.56

Ключевые слова:

почва, гумус, запасы углерода, депонирование углерода, лесные экосистемы

Аннотация

В статье приведены результаты расчетов запасов органического углерода в слое 0-30 см лесных почв Саралинского участка Волжско-Камского заповедника. Расчеты проводились тремя способами с использованием справочных величин, а также полевых и лабораторных данных. Для определения общих запасов органического углерода справочные данные привязывались к карте лесной таксации, а данные, полученные в результате натурных измерений – к карте лесной таксации и почвенной карте. Составлены картограммы запасов органического углерода в почвах, рассчитанных разными способами. Показано, что использование справочных величин при расчете общих запасов органического углерода на территории с преобладанием дерново-подзолистых почв ведет к получению завышенных результатов по сравнению с расчетами по натурным измерениям: при привязке к карте лесной таксации – на 20%, к почвенной карте – на 40%

Библиографические ссылки

Bobrik A.A., Ryzhova I.M., Goncharova O.Yu., Matyshak G.V., Makarov M.I., Volker D.A. Emissiya CO2 i zapasy organicheskogo ugleroda v pochvakh severotayezhnykh ekosistem Zapadnoy Sibiri v razlichnykh geokriologicheskikh usloviyakh [CO2 emission and organic carbon reserves in soils of northern taiga ecosystems of Western Siberia under various geocryological conditions] // Pochvovedeniye [Soil Science]. 2018. No 6. P. 674–687. doi: 10.7868/S0032180X18060035.

Ivanov D.V., Alexandrova A.B. Predvaritel'nyye otsenki zapasov ugleroda v pochvakh lesnykh ekosistem Respubliki Tatarstan [Preliminary estimations of carbon stocks in soils of forest ecosystems of the Republic of Tatarstan] // Rossiyskiy zhurnal prikladnoy ekologii [Russian journal of applied ecology]. 2022. No 2. P. 56–60. https://doi.org/10.24852/2411-7374.2022.2.56.60.

Klassifikatsiya i diagnostika pochv SSSR [Classification and diagnostics of soils of the USSR]. Moscow: Kolos, 1977. 224 p.

Kuznetsova A.I., Lukina N.V., Gornov A.V., Gornova M.V., Tikhonova E.V., Smirnov V.E., Danilova M.A., Tebenkova D.N., Braslavskaya T.Yu., Kuznetsov V.A., Tkachenko Yu.N., Genikova N.V. Zapasy ugleroda v peschanykh pochvakh sosnovykh lesov na zapade Rossii [Carbon stock in sandy soils of pine forests in west Russia] // Pochvovedeniye [Soil science]. 2020. No 8. P. 959–969. doi: 10.31857/S0032180X20080109.

Kulagina V.I., Aleksandrova A.B., Ryazanov S.S., Shagidullin R.R., Andreeva A.A., Koltsova T.G. Zapasy organicheskogo ugleroda v pochvakh Raifskogo uchastka Volzhsko-Kamskogo zapovednika [Organic carbon stocks in soils of the Raifa section of the Volzhsko-Kamsky Reserve] // Uchenyye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. [Scientific notes of the Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky]. 2023. Vol. 9, No 1. P. 143–158. doi: 10.29039/2413-1725-2023-9-1-143-158.

Metodicheskiye ukazaniya po kolichestvennomu opredeleniyu ob"yema pogloshcheniya parnikovykh gazov. Utverzhdeny rasporyazheniyem Minprirody Rossii ot 30.06.2017 №20-r [Guidelines for quantitative determination of the volume of greenhouse gas absorption. Approved by order of the Russian ministry of natural resources dated June 30, 2017 No20-r.]

Osipov A.F., Startsev V.V., Prokushkin A.S., Dymov A.A. Zapasy ugleroda v pochvakh lesov Krasnoyarskogo kraya: analiz roli tipa pochvy i drevesnoy porody [Carbon stocks in forest soils of the Krasnoyarsk Region: analysis of soil and tree species role] // Teoreticheskaya i prikladnaya ekologiya [Theoretical and applied ecology]. 2023. No 1. P. 67–74. doi: 10.25750/1995-4301-2023-1-067-074.

Ryzhova I.M., Podvezennaya M.A. Prostranstvennaya variabel'nost' zapasov organicheskogo ugleroda v pochvakh lesnykh i stepnykh biogeotsenozov [Spatial variability of organic carbon pool in soils of forest and steppe biogeocenoses] // Pochvovedeniye [Soil science]. 2008. No 12. P. 1429–1437.

Filipchuk A.N., Malysheva N.V., Zolina T.A., Fedorov S.V., Berdov A.M., Kositsyn V.N., Yugov A.N., Kinigopulo P.S. Analiticheskiy obzor kolichestvennykh i kachestvennykh kharakteristik lesov Rossiyskoy Federatsii: itogi pervogo tsikla gosudarstvennoy inventarizatsii lesov [Analytical review of quantitative and qualitative characteristics of forests in the Russian Federation: results of the first cycle of state forest inventory] // Lesokhozyaystvennaya informatsiya [Forestry information]. 2022. No 1. P. 5–34. doi: 10.24419/LHI.2304-3083.2022.1.01.

Chernova O.V., Ryzhova I.M., Podvezennaya M.A. Otsenka zapasov organicheskogo ugleroda lesnykh pochv v regional'nom masshtabe [Assessment of organic carbon stocks in forest soils on a regional scale] // Pochvovedenie [Soil science]. 2020. No 3. P. 140‒150. doi: 10.31857/S0032180X20030028.

Schepaschenko D.G., Mukhortova L.V., Shvidenko A.Z., Vedrova E.F. Zapasy organicheskogo ugleroda v pochvakh Rossii [The pool of organic carbon in the soils of Russia] // Pochvovedenie [Soil Science]. 2013. No 2. P. 123–132. doi: 10.7868/S0032180X13020123

Chernova O.V., Golozubov O.M., Alyabina I.O., Schepaschenko D.G. Integrated approach to spatial assessment of soil organic carbon in the Russian Federation // Eurasian soil science. 2021. Vol. 54. P. 325–336. doi: 10.1134/S1064229321030042.

Osipov A.F., Bobkova K.S., Dymov A.A. Carbon stocks of soils under forest in the Komi Republic of Russia // Geoderma regional. 2021. Vol. 27. e00427. doi: 10.1016/j.geodrs.2021.e00427.

Загрузки

Опубликован

2024-03-29

Как цитировать

Кулагина, В. И., Александрова, А. Б., Рязанов , С. С., Шагидуллин, Р. Р., Гордеева, К. А., & Рупова, Э. Х. (2024). ЗАПАСЫ УГЛЕРОДА В ПОЧВАХ САРАЛИНСКОГО УЧАСТКА ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА. Российский журнал прикладной экологии, (1), 50–56. https://doi.org/10.24852/2411-7374.2024.1.50.56

Выпуск

Раздел

Экология почв

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

<< < 1 2 3 4 > >>